Tausta

Erikoishammasteknikkoliitto ry (EHTL) on erikoishammasteknikkojen valtakunnallinen etujärjestö. Projektin taustalla oli liiton lähetehanke, jonka tavoitteena on saada hammaslääkäreille oikeus tarvittaessa kirjoittaa potilaalle lähete erikoishammasteknikolle irtoproteesihoitoon. Meidän tehtävänämme oli suunnitella visuaalinen ulkoasu lähetehankkeen tiivistelmälle sekä powerpoint-esitykselle.

Toteutus


Visuaalisen ilmeen luomisessa katsojan tai kuulijan kokonaiskäsitys on kaiken lähtökohta. Lähetehankkeen materiaalille haluttiin raikas ja helposti sisäistettävä tiivistelmä ja powerpoint-esitys, jotka toimisivat perehdytyksenä hankkeen sisällölle. Toteutimme visuaalisen ilmeen avainsanoilla selkeys, yhtenäisyys ja huomiota herättävä. Lopputuloksena oli tiivis ja avainsanoja noudattava paketti lähetehankkeen kokonaisuuden tueksi.

Muita toteutuksiamme: